Detachering en advisering

Meneer Braam is een juridisch detacherings- en adviesbureau dat zich richt op juridische dienstverlening aan gemeenten, provincies en andere overheidsinstellingen.

Meneer Braam is gespecialiseerd in het bestuursrecht.
Te denken valt aan:
• algemeen bestuursrecht: bezwaar en beroep, regelgeving;
• recht van het sociale domein: Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet;
• omgevingsrecht: milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht en bouwrecht, handhavingsrecht;
• financieel bestuursrecht: subsidierecht, schadevergoedingsrecht en nadeelcompensatie;
• economisch bestuursrecht: Arbeidsomstandighedenwet asbest.